Εἰς τὸν παραλυτικόν της Καπερναοὺμ (Β΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν). Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς

Σήμερα θὰ εἰπῶ πρὸς τὴν ἀγάπη σας ὡς προοίμιο τὰ ἴδια τὰ δεσποτικὰ λόγια, μᾶλλον δὲ τὴν πεμπτουσία τοῦ εὐαγγελικοῦ κηρύγματος· «μετανοεῖτε, διότι ἤγγισε ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν». Καὶ δὲν ἤγγισε μόνο, ἀλλὰ καὶ εἶναι μέσα μας· διότι, εἶπε πάλι ὁ Κύριος, «ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν εἶναι μέσα μας». Καὶ δὲν εἶναι μόνο μέσα μας, …

Εἰς τὸν παραλυτικόν της Καπερναοὺμ (Β΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν). Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς Διαβάστε Περισσότερα »