Πρόγραμμα Πανηγύρεως 2022

Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει Χριστὲ ὁ Θεός, δείξας τοῖς Μαθηταῖς σου τὴν δόξαν σου, καθὼς ἠδύναντο. Λάμψον καὶ ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς, τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα σοι.  ⦁ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΣΠΕΡΑΣ  Την παραμονή της εορτής της Θείας Μεταμορφώσεως και περί ώραν 7.30 μ.μ. θα τελεσθεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου …

Πρόγραμμα Πανηγύρεως 2022 Διαβάστε Περισσότερα »