fbpx

Ἐκκλησιαστικό Μουσεῖο “Τίτος Συλλιγαρδάκης”

Ὁ Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου, Τίτος Συλλιγαρδάκης κατά κόσμον Δημήτριος, γεννήθηκε στίς 10 Φεβρουαρίου 1929 ἀπο τόν Μιχαήλ Συλλιγαρδάκη καί τή Μαρία Καφετζάκη στή Νεάπολη Λασιθίου.
Τό 1947, ἀφοῦ τελέϊωσε τό Γυμνάσιο Λασιθίου μέ Ἄριστα, μετέβη στήν Ἀμερική γιά θεολογικές σπουδές. Τό 1953 ἔλαβε τό πτυχίο τοῦ ἀπό τή Θεολογική Σχολή τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Βοστόνης . Τό 1956 ἀπεφοίτησε ἀπο τήν ἐπισκοπελιανή Θεολογική Σχολή τῆς Νέας Ὑόρκης καί τό 1960 ἀπό τή Θεολογική Σχολή τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Διάκονος χειροτονήθηκε στίς 16 Ὀκτωβρίου 1956 ἀπο τόν ἐπίσκοπο Γερμανό καί πρεσβύτερος ἀπό τόν ἐπίσκοπο Ναζιανζού Ἰεζεκιήλ.
Κατά τήν 22 χρονη ποιμαντική παρουσία του στήν Ἀμερική προσέφερε πολλά στήν Ἑλληνορθόδοξη κοινότητα τοῦ Μρούκλιν, συνέβαλλε στήν ἀνέγερση τοῦ Ἑλληνοαμερικανικοῦ Ἐκπαιδευτηρίου τῆς περιοχῆς καθώς καί στό Ἐκκλησιαστικό, ποιμαντικό καί φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.
Παράλληλα τό 1966, διορίστηκε καθηγητής τῆς Ποιμαντικῆς καί Τελετουργικῆς στή Θεολογική Σχολή τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Βοστόνης .
Τό Μάϊο τοῦ 1970 ἐξελέγη Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου , μέ ὁμόφωνη ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης.
Ἡ 17χρονη παρουσία τοῦ Μητροπολίτή Τίτου στό Ρέθυμνο , ἀποδείχθηκε χρυσή ἐποχή γιά τήν τοπική Μητρόπολη. Ἀνέπτυξε πολυσχιδῆ δραστηριότητα καί ἄφησε πολυσήμαντη παρακαταθήκη σέ πολλά ἐπίπεδα καί τομεῖς ποιμαντικῆς καί κοινωνικῆς διακονίας.
Ἀνήγειρε νέους Ναούς, ὀργάνωσε σέ νέα βάση τίς ἐνορίες καί τή λειτουργία τῆς Μητροπόλεως , ὀργάνωσε ἀποτελεσματικά τό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας καί ὁλοκλήρωσε τίς νέες ἐγκαταστάσεις γιά τή στέγαση τοῦ Ἱδρύματος Κοινωνική Πρόνοιας (γηροκομεῖο).
Ἀνεκαίνισε τό Επισκοπικό μέγαρο στή παλιά  πόλη τοῦ Ρεθύμνου, ἀνήγειρε τό νέο Ἐπισκοπεῖο στό λοφο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ,  ἐπίσης ἀνήγειρε ἐγκαταστάσεις γιά τήν στέγαση τοῦ μεγάλου ἀλλά ἀνεκπλήρωτου ὀνείρου περί ἱδρύσεως Θεολικής Σχολῆς.
Συνέστησε ἐπίσης τό Κέντρο Νεότητας, τό ὁποῖο λειτούργησε γιά πολλά χρόνια στούς χώρους αὐτῶν τῶν κτηρίων, φιλοξενῶντας ἄπορους φοιτητές τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης, γιά τήν ἵδρυση καί λειτουργία τοῦ ὁποίου , ὁ Τίτος συνέβαλλε καθοριστικά.
Παράλληλα ἀνέπτυξε πλούσια συγγραφική δράση, ἐκδίδοντας πολλά βιβλία θεολογικοῦ περιεχομένου , συμμετεῖχε σέ ἐπιστημονικά συνέδρια μέ πρωτότυπες εἰσηγήσεις , δημοσίευσε ἄρθρα καί μελέτες του σέ περιοδικά καί ἄλλα ἔντυπα καί γενικότερα συνέβαλλε στήν ἀνάπτυξη τῆς Θεολογικῆς Ἐπιστήμης.
Ὁ κατάλογος τῶν ἐκδόσεων τοῦ περιλαμβάνει 19 αὐτοτελῆ ἔργα , ἐκ τῶν ὁποίων τά 14 ἐκδόθηκαν σέ βιβλία , δυό δημοσιεύθηκαν στό περιοδικό “ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ” στή Νέα Ὑόρκη καί δύο ἦταν οἱ διατριβές του στά Πανεπιστήμια τῆς Ἀμερικής.Ἐπίσης, ἐξέδωσε τά περιοδικά “ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ” στήν ἐνορία Κοιμήσεως Θεοτόκου Μπρούκλιν στή Νέα Ὑόρκη ἀπό τό 1956 ἐως τό 1970, ὁ “ΙΕΡΕΥΣ” δελτίο πού ἐκδιδόταν στήν ἐνορία του στό Μπρούκλιν ἀπο τό 1964 καί τέλος τό περιοδικό “ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ”τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου, τό ὁποῖο ἐκδιδόταν ἀνεπιλλώς ἐως τήν κοίμηση τοῦ.
Κοιμήθηκες στίς 11 Σεπτμβρίου 1987.
Μετά τήν κοίμηση τοῦ, μέ δωρεά τῆς οἰκογενείας τῆς ἀειμνήστου ἀδελφῆς του, Βασιλείας Κριτσωτάκη, ὅλα τά προσωπικά του ἀντικείμενα , ἱερατικά καί ἀρχιερατικά ἄμφια , ἐγκόλπια , ἀρχιερατικές ράβδοι, καθώς καί ἡ σπουδαία βιβλιοθήκη του , παραχωρήθηκαν στήν Ἱερά Μονή.

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ Βαρθολομαῖος κατά τήν ἐπίσκεψη τοῦ στήν Ἱερά Μονή στίς 3 Σεπτεμβρίουβ 2012 ἐνεκαινίασεν τήν ἀνακαινισθείσαν αἴθουσα τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Μουσείου “Τίτος Συλλιγαρδάκης” ἐπί ἀρχιερατείας τοῦ ἀπό Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ Εὐγενίου Β. 

 

.

Αρχιερατικά Άμφια Τίτου Συλλιγαρδάκη
Καλάθι αγορών
elGreek