Το Ψαλτήριον Με Σύντομη Ερμηνεία

12,00 

Πρόλογος
Το ιερό βιβλίο των Ψαλμών
Εισαγωγή
Κάθισμα 1-20
Ψαλμοί 1-150
Οι εννέα Ωδές

Πρόλογος
Το ιερό βιβλίο των Ψαλμών
Εισαγωγή
Κάθισμα 1-20
Ψαλμοί 1-150
Οι εννέα Ωδές

 

Καλάθι αγορών
elGreek