Αγιογραφία

In the overshadowing of the Holy Spirit, the Theotokos tickles the God-man Lord, cause of the deification of man. By the illumination of this Spirit, the God-bearing Fathers" ἐν τῷ βραχεῖ ρήματι καί πολλῇ συνέσει ” formulate the conditions of the right faith and live the prerequisite for the fullness of life. And with the same divine energy, the hagiographers engrave the imprint of the character of the God-man and make His eternal presence more palpable

                                                                                                                                      Archimanrite Vasileios

                                                                                                 Theological commentary on the frescoes
of Stavronikita monastery.

In the Monastery of the Divine Transfiguration is conjurated the sacred art of iconography.

The sisters of the Hagiografiion, having a sacred legacy of the wishes of the Elder and Founder and of the Holy Mother of God, strive and strive to capture with their ink the "archetypal beauty of the icon".

The canonization of portable icons, the painting of Holy Temples and the practice of the art of miniatures on parchment skin or papyrus, are one of the most important ministries of the Holy Monastery.

Ἡ Γερόντισσα Πανσέμνη, μιά ἀπο τίς πρῶτες ἁγιογράφους τοῦ Νομοῦ.
Abbess Pansemni, one of the first iconographers of Rethymnon.

Αγιογραφία Φορητές Εἰκόνες


MiniatureFrescoes

Παντοκράτωρ
τοιχογραφία

Expression of interest

Shopping Cart
en_GBEnglish